Od betónovania k umeniu – 
v Žiline otvárajú novú kultúrnu inštitúciu

V piatok 12. mája 2017 o 18:00 sa v Novej synagóge Žilina uskutoční otvárací koncert, venovaný všetkým, ktorí pomohli s rekonštrukciou tejto významnej kultúrnej pamiatky. Ôsmi hudobníci z mužského speváckeho telesa Octet Singers a štyria členovia Štátneho komorného orchestra Žilina v tento deň naživo uvedú skladbu, v ktorej zaznie takmer tritisíc mien „nesmrteľných“ – tých, ktorí rekonštrukciu podporili počas posledných šiestich rokov. Iniciátori záchrany Novej synagógy im za túto podporu sľúbili nesmrteľnosť v podobe umeleckého diela, ktoré zostane trvalou súčasťou Novej synagógy. A tým dielom je práve hudobná skladba Mareka Piačeka, ktorá zostane ďalej znieť v múroch synagógy – stačí priložiť ucho k stene. Týmto aktom otvára občianske združenie Truc sphérique novú kultúrnu inštitúciu v Žiline a pravidelný program pre verejnosť.


Ďalším dôvodom oficiálneho otvorenia je záver najväčšieho projektu – od roku 2015 do konca apríla 2017 sa realizovali reštaurátorské a rekonštrukčné práce za viac než pol milióna eur vďaka podpore Grantov EHP (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko). „Aj to je príležitosťou na oslavu a stretnutie so všetkými darcami a ďalšími podporovateľmi z ministerstva kultúry, z mesta, zo židovskej obce, z desiatok nadácií a sponzorov, ktorí všetci nám počas posledných šiestich rokov pomáhali, ako mohli,“ povedal Marek Adamov, riaditeľ občianskeho združenia, stojaceho za rekonštrukciou Novej synagógy.

„Som veľmi rada, že granty EHP a Nórska prispeli k obnoveniu Novej synagógy v Žiline. Táto synagóga je jednou z najdôležitejších architektonických pamiatok židovského dedičstva v Európe a jej obnovením budeme schopní nielen ochrániť a udržiavať jej historickú a kultúrnu hodnotu pre ďalšie generácie, ale taktiež ju urobíme prístupnou a otvorenou širokej verejnosti a návštevníkom. Synagóga – spolu s jej viacúčelovým využitím – teraz môže slúžiť ako dôležité miesto stretnutí pre sociálne a kultúrne aktivity, a tak pomáhať medzikultúrnemu dialógu a porozumeniu,“ povedala nórska veľvyslankyňa na Slovensku, pani Inga Magistad.

Hrubá stavba je hotová, aj keď stále chýba dokončiť množstvo detailov. Napríklad nábytok a mobiliár, osvetlenie, interiérové dvere, prístavbu s hygienickým zázemím. Dokončovacie práce teda plynule pokračujú aj po otvorení. Na záchrane výnimočnej modernistickej architektúry Petra Behrensa a jej premene na kultúrny priestor pracuje tím z kultúrneho centra Stanica už šesť rokov. „Otvárame teraz, lebo sme sa na tomto dátume dohodli pred mesiacmi v naivnej viere, že to dovtedy stihneme. Naivná viera, že to dáme, nás úspešne sprevádza od spustenia tohto megaprojektu. Keby sme neboli takíto optimistickí, asi to vzdáme hneď na začiatku. Radšej vždy veríme, že to pôjde – aj keď to potom trvá dlhšie a stojí dvakrát viac. Tak je to aj teraz, a nestihneme všetko dokončiť. To nám ale nebráni zorganizovať túto slávnosť. Duch predbieha hmotu,“ povedal Fedor Blaščák, jeden z iniciátorov rekonštrukcie Novej synagógy v Žiline.

Sú prizvaní súčasní umelci, architekti, teoretici zo Slovenska i zahraničia, aby strávili posledné týždne na stavbe. Ich reflexia modernistickej architektúry a Behrensovej tvorby tak bude prebiehať paralelne s dokončovacími prácami a ich umelecké intervencie sa uskutočnia od mája do júla 2017 pod názvom Pracovná výstava. Pracovná preto, že doplní finišujúci kolotoč prác o pohľad z odstupu. Zároveň budeme riešiť otázky spojené s minulosťou synagógy aj budúcnosťou novej kultúrnej inštitúcie v Žiline,“ povedala Ivana Rumanová, jedna z kurátoriek Novej synagógy v Žiline.